Ploug

Moarstee kan de eigen broek ophouden.

Een aantal Stedumers steunt de stichting echter met een extra inbreng van 50 € per jaar. Met deze bijdrage kunnen we extra zaken doen, die het functioneren en de uitstraling van Moarstee ten goede komen. Zij zijn onze voortrekkers, de Ploug van Moarstee. We zetten ze in het zonnetje in het onderkomen en op deze plaats.

Het laatste project dat mede met bijdrage van de Ploug is gerealiseerd, is de fraaie akoestiekverbetering in de gelagkamer.

Wilt u ook in Ploug? Dat kan hier